kim jestesmy
DM Recykling jest firmą zajmującą się właściwym zagospodarowaniem różnego rodzaju odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów elektrycznych i elektronicznych.
W związku z koniecznością spełnienia wymogów ustawy o odpadach jak również ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym proponujemy naszym klientom poświadczony właściwymi dokumentami, odbiór odpadów, a co za tym idzie, przejęcie obowiązku jego właściwego zagospodarowanie.
nasza oferta
W związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego proponujemy profesjonalny i potwierdzony właściwymi dokumentami odbiór odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dla naszych klientów poszukujemy możliwie najlepszego rozwiązania , zapewniając prawidłową utylizację, odzysk lub recykling odpadów.
dm Recykling